Här framför vi "RED SUN" för några enstaka personer i vår replokal.

Samma spelning, här spelar vi "NYA PROGGLÅTEN". Det är endast ett arbetsnamn i nuläget.

Här är ett klipp från Tibro när vi fortfarande gick under namnet DEVOID.